Tatlo

tatlong salita. tatlong kataga. nailahad. nailathala. tatlong salita. tatlong kataga. sa puso hindi maikaila. tatlong salita. tatlong kataga. damdaming nagbabadya. tatlong salita. tatlong kataga. sa akin masasabi mo na kaya? - Text by Sir PJ Leron / Photo art by yours truly